Organisatie

Geschiedenis in het kort

Museum Het Reghthuys is in oktober 1988 opgericht door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen. Het museum is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Giessenburg. De vereniging heeft, verspreid over drie etages en in verschillende ruimtes, veel voorwerpen uit het verleden van de Giessenstreek tentoongesteld. Naast de vaste collectie worden er in de expositieruimte drie à vier keer per jaar wisseltentoonstellingen gehouden.

Doelstellingen

De Geschiedkundige Vereniging  heeft zich ten doel gesteld:
- het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Giessenburg en Schelluinen
- het verrichten en doen verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie m.b.t. Giessenburg en Schelluinen
- het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidskundige of volkskundige voorwerpen voor zo ver niet strijdig met haar overige doelstellingen
- het behoud en het beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede van de landschappelijk waarde van het gebied Giessenburg en Schelluinen.

ANBI

Museum Het Reghthuys heeft een ANBI-status en is daarmee een voor algemeen nut beogende instelling.

ANBI-gegevens
Jaarverslag en financiële verantwoording

Museum Het Reghthuys

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg

Vanaf nu is het museum weer open. > Lees het nieuwsbericht

woensdag- en zaterdagmiddag
13:30 uur tot 17:00 uur
groepen op afspraak
0184 65 28 72
bgg 0184 65 15 77

Museumstuk

Een pijpenkop voor de 'gemene man' uit de negentiende eeuw verdient anno 2021 zeker wat aandacht. > Lees verder

Fotobank

Honderden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder